Oppimateriaalit

Verkkokurssit | Opetusvideot | Materiaalit

Videoita, podcasteja, harjoituksia, lukupaketteja

Utopiapedagogiikan verkkokurssi

Katso video

Tervetuloa Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -verkkokurssille! Kurssilla opit uutta kestävän kehityksen teemoista ja työkaluista, kuten systeemiajattelusta, kestävästä hyvinvoinnista sekä tulevaisuusajattelusta. Kurssi sisältää kolme moduulia, jotka sisältävät lukupaketteja, videoita, podcasteja, materiaalivinkkejä ja harjoituksia oman oppimisen vahvistamiseksi. Voit hyödyntää kaikkia materiaaleja ja harjoituksia myös omassa globaalikasvatustyössäsi erilaisten kohderyhmien kanssa.

Verkkokurssi kokoaa yhteen Opetushallituksen rahoittamaan Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hankkeeseen osallistuneiden tutkijoiden, kasvattajien, opettajien ja järjestöjen asiantuntemusta. Kurssin sisällöt pohjautuvat alan tutkimukseen sekä asiantuntijajärjestöjen tuottamiin monipuolisiin materiaaleihin. Käsikirjoituksen ovat laatineet hankkeen kouluttajat, ja kurssin tuotannosta ovat vastanneet Hanna Niittymäki Rauhankasvatusneuvolasta sekä Pauliina Paananen Fingosta.

Katso erityisesti kurssin osio 3.3 Utopiapedagogiikka.

Yleistajuinen artikkeli

Konkreetit utopiat keinona edistää nuorten kansalaisvaikuttamista

Katsaus tarkastelee, minkälainen pedagogiikka voisi edistää nuorten kansalaisvaikuttamista nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa ihmiskunta on ylittämässä planetaarisia rajoja. Tarkemmin tutkimus käsittelee ”konkreetin utopian” käsitteen pedagogisia mahdollisuuksia toisen asteen opiskelijoiden demokraattisen vaikuttamisen valmiuksien edistämisessä.

Katsauksessa käsitellään ensin lyhyesti utopian käsitettä sosiologiassa ja kasvatustieteessä. Sen jälkeen siinä esitetään luonnos mallista, jota on kehitetty tutkimusprojektissa Konkreettien utopioiden pedagogiikka: Nuorten toimijuus ja ilmastoaktivismi opetuksessa (2020–2023). Projektin tavoite on suunnitella ja tutkia pedagogisia lähestymistapoja, joilla voidaan vastata nuorten ilmastonmuutosta koskeviin huoliin, tukea aktiivisen kansalaisuuden kehittymistä ja edistää kestävän kehityksen toimia lukioissa ja ammattikouluissa.